Děkujeme za Váš zájem stát se členem sekce VNP. Vyplňte prosím níže uvedený dotazník. Členský poplatek do Sekce výživy a nutriční péče pro rok 2021 činí 500,- Kč.

Vaše jméno (vyžadováno)

Vaše příjmení (vyžadováno)

Vaše tituly

Datum narození (vyžadováno)

Adresa trvalého bydliště (vyžadováno)

Korespondenční adresa (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon (vyžadováno)

Číslo registrace (pokud je)*:

Nejvyšší dosažené vzdělání (vyžadováno)

Zaměstnání:
 ANO NE

Pracovní pozice

Student:
 ANO NE

Studovaný obor

captcha

Údaje ochrana osobních údajů – pouze pro evidenci členské základny a komunikaci v rámci Sekce VNP. (Sekce VNP, z. s. nebude data poskytovat třetím osobám).

*Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.