O Sekci

Zapsaný spolek Sekce Výživy a nutriční péče vznikl zápisem ve spolkovém rejstříku, jako samostatný spolek 1. 6. 2016. Je organizací multiprofesní, otevřenou jak odborníkům z oblasti výživy, ale i dalších odborností a studujícím. Jejím cílem je sdružovat osoby, které se zabývají problematikou výživy a nutriční péče na různých úrovních a v různých oblastech (například ve zdravotnických zařízeních, pobytových zařízeních sociální péče, školství, komunitní sféře).

Aktivity spojené s know-how zakládajících členek zapsaného spolku Sekce výživy a nutriční péče:

  • Systémové řešení dietního školního stravování v ČR (autory, partnerem a odborným garantem),
  • Standardizace nutriční péče v Domovech pro seniory v ČR (autorem a garantem),
  • Standardizace nutriční péče o onkologicky nemocné v kraji Vysočina (autorem a garantem).

Cílem je tyto aktivity dále rozvíjet, stejně jako spolupráci s ČSAT (Česká společnost pro aterosklerózu), která byla započata v rámci odborných seminářů a kongresů, z nichž vyplynul oboustranný zájem o intenzivnější spolupráci při řešení výživy v primární i sekundární prevenci a nutriční edukaci pacientů i zdravotníků.

Se studenty a pro studenty připravujeme:

edukační posezení v kavárnách,
setkání s významnou osobnosti,
odborné přednášky a diskuze,
diskuze kontroverzních témat s odborníky.

Máte-li zájem stát se členem zapsaného spolku Sekce výživy a nutriční péče, rádi Vás do svých řad uvítáme. Přihlášku můžete vyplnit zde.