Stejně jako loni, i letos bude Fórum zdravé výživy se Sekcí výživy a nutriční péče a Laboratoří pro výzkum aterosklerózy IKEM pořádat v Praze v IKEM Celostátní odbornou konferenci (16. října 2019). Podtitul letošní konference „LESK A BÍDA VÝŽIVOVÝCH TRENDŮ“.

Odborná sdělení přednesou zástupci organizátorů i další přední odborníci v daném oboru. Mezi nimi např. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., PhDr. Iva Málková, Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., PhDr. Tamara Starnovská, RNDr. Pavel Suchánek a další.

Mezi diskutovanými tématy budou očistné kúry, detoxikace, skutečné a zdokumentované následky některých extrémních výživových směrů, problematika zdrojů vitaminu D v potravinách. Diskutována bude i problematika potravin bohatých na bílkoviny, „nových“ potravin v našich jídelníčcích či výhody a nevýhody různých forem ovoce ve stravě. Celý jeden blok bude věnovaný úvaze „Dieta pro lidstvo“, která byla nedávno publikována v prestižním časopisu Lancet.

Program konference a možnost přihlášení k účasti najdete zde.