Sekce výživy a nutriční péče, z. s.

Sekce Výživy a nutriční péče vznikla zápisem ve spolkovém rejstříku, jako samostatná právnická osoba 1. 6. 2016.

Je spolkem otevřeným odborníkům, kteří se zabývají problematikou výživy a nutriční péče na různých úrovních, podílejí se na prevenci, diagnostice, léčbě, výzkumu a výuce související s výživou člověka, nebo osoby, které se na činnost v uvedených oblastech připravují, případně osoby, zabývající se organizací a legislativou související s výživou a nutriční péčí v plném rozsahu (například ve zdravotnictví, zařízeních sociální péče, v komunitní sféře).

Zapsaný spolek Sekce výživy a nutriční péče není členem žádné organizace, ale spolupracuje s různými odbornými i profesními organizacemi.

Co pro Vás v nejbližší době připravujeme?
– Odpovědi na nejčastější odborné otázky.
– Poznatky z cest, aneb globalizace ve stravování.
– Víte kam do muzea?

 

Sekce Výživy a nutriční péče v rámci České asociace sester (ČAS), ukončila svou činnost v souladu s výsledkem průzkumu mezi členy dosavadních sekcí (Sekce nutričních terapeutů ČAS a Sekce výživy a nutriční péče ČAS). Z něj vyšel požadavek v rámci ČAS realizovat sekci monoprofesní, tedy pouze nutričních terapeutů. Výbor této nové Sekce nutričních terapeutů 2016 byl zvolen a jeho ustavující schůze proběhla 10. 6. 2016.

V aktivitách spojených s konkrétními osobami a partnery, tak musí pokračovat nezávislá multiprofesní organizace, se stejným názvem, tedy samostatná Sekce výživy a nutriční péče, z.s. (zapsaný spolek).

ODBORNÉ AKTIVITY …

  • KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Srdeční záležitost

Únor 24, 2015|Komentáře nejsou povoleny

Problematika (nejen) kardiovaskulárních onemocnění je velice úzce spjata s životosprávou […]

  • Standardizace nutriční péče v domovech pro seniory

Standardizace nutriční péče v domovech pro seniory

Únor 21, 2015|Komentáře nejsou povoleny

Projekt Standardizace nutriční péče v domovech pro seniory (DS)
je unikátní […]

  • jídelna II

Dietní stravování ve školách

Únor 20, 2015|Komentáře nejsou povoleny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydalo s […]

AKTUALITY …

Konference „Výživa v pobytových zařízeních soc. služeb – od teorie k praxi, aneb bořme mýty.“

Květen 5, 2017|Komentáře nejsou povoleny

Krajská organizace APSS ČR Pardubického kraje, Česká asociace sester, Sekce výživy a nutriční péče, z. s. a Sociální služby Lanškroun pod záštitou Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., veřejné ochránkyně práv, zvou na KONFERENCI „Výživa v pobytových […]

Vzpomínka na Mgr. Helenu Markovou

Duben 18, 2017|Komentáře nejsou povoleny

Je těžké napsat přiměřený text, zejména v situaci, kdy jste se zemřelým byli v kontaktu skoro do poslední chvíle.

Lze napsat nekrolog – formální popis života zemřelého. V případě Heleny Markové to ale jistě není třeba. Její profesní život […]

Dietní stravování ve školních jídelnách – dva roky implementace, aneb „Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“ (František Vláčil)

Duben 5, 2017|Komentáře nejsou povoleny

tisková informace Sekce výživy a nutriční péče

Před dvěma lety vstoupila platnost vyhláška MŠMT, která umožňuje přípravu dietního stravování dětí ve školách. Systémového nastavení s implementací diet nejvíce využil Středočeský, Zlínský a Moravskoslezský kraj, ale i Praha. […]

kvalifikace – kuchař pro přípravu dietního stravování

Březen 27, 2017|Komentáře nejsou povoleny

Na stránkách Národní soustavy kvalifikací je k dispozici také kvalifikace Kuchař pro přípravu dietního stravování. Kvalifikační standard, hodnotící standard a další informace najdete zde.

Konference klinické nutriční péče

Únor 17, 2017|Komentáře nejsou povoleny

4. dubna proběhne v Praze v IKEM Konference klinické nutriční péče.
Již řadu let týmy klinik a oddělení rozšiřuje nutriční profese. Celá řada nutričních terapeutů tráví svůj den s pacienty u lůžka a získává denně od pacientů, ale i od ostatního personálu, podněty k zamyšlení nad svou vlastní prací a především nad významem správně nastavené nutriční strategie pro úspěšnost léčby mnoha onemocnění a kvalitu života většiny pacientů. A právě klinické nutriční péči, ale nejen jí, se bude první ročník právě chystané konference věnovat. […]