Projekt Standardizace nutriční péče v domovech pro seniory (DS)
je unikátní a v praxi prověřený nástroj pro postupnou implementaci jednotlivých standardů nutriční péče do DS v České republice. Standardy vycházejí z Mezinárodních akreditačních standardů (JCI) a Národních akreditačních standardů (SAK ČR), a jsou v souladu s platnou legislativou.

Standardizace nutriční péče představuje komplexní a kvalifikované řešení výživy klientů v DS, které zahrnuje zejména:

  1. Systematické posuzování výživového stavu každého klienta zařízení a včasnou identifikaci klientů v nutričním riziku.
  2. Odpovídající úpravu stravy podle konkrétní potřeby a schopností daného klienta a včasné zajištění adekvátní nutriční podpory pro ty klienty, kteří byli identifikováni jako nutričně rizikoví.
  3. Sledování a dokumentování efektu nutriční léčby. Bez řádně vedené dokumentace nelze sledovat efekt jednotlivých opatření ani prokázat účinnost nutriční léčby.

Kvalifikované řešení výživy klientů v DS je komplexní činností, která zvyšuje úroveň poskytovaných služeb a přináší výrazné zlepšení kvality života jejich obyvatel. Pozitivně ovlivňuje jejich nutriční stav, vede ke zlepšení jejich psychické a fyzické kondice a soběstačnosti a snižuje zdravotní komplikace. Na podkladě našich i zahraničních studií lze dokladovat významné snížení nákladů na péči o seniora v dobrém nutričním stavu.

Projekt Standardizace nutriční péče se opakovaně realizuje od roku 2005.

Autorem, odborným garantem a vedoucím odborným metodikem projektu je    

   PhDr. Tamara Starnovská, předsedkyně Sekce výživy a nutriční péče, z. s.

Standardizace nutriční péče v pobytových zařízeních sociálních služeb

Prosinec 11, 2018|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Standardizace nutriční péče v pobytových zařízeních sociálních služeb

V aktuálním čísle Rezidenční péče, odborného čtvrtletníku pro management poskytovatelů sociální péče, najdete článek od Mgr. Tamary Starnovské, PhD. na téma Standardizace nutriční péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Je v něm, mimo jiné, uveden […]

Konference „Výživa v pobytových zařízeních soc. služeb – od teorie k praxi, aneb bořme mýty.“

Květen 5, 2017|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konference „Výživa v pobytových zařízeních soc. služeb – od teorie k praxi, aneb bořme mýty.“

Krajská organizace APSS ČR Pardubického kraje, Česká asociace sester, Sekce výživy a nutriční péče, z. s. a Sociální služby Lanškroun pod záštitou Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., veřejné ochránkyně práv, zvou na KONFERENCI „Výživa v pobytových […]

Standardization of Nutritional Care in Elderly Homes – Educational program

Červen 22, 2012|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Standardization of Nutritional Care in Elderly Homes – Educational program

Zobrazit ve formátu pdf

Poster from 10th Nordic Nutrition Conference 2012
3. – 5. 6. 2012, Reykjavík, Island

External Evaluation of Nutritional Care Quality in Rest Homes

Červen 22, 2012|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem External Evaluation of Nutritional Care Quality in Rest Homes

Poster from 10th Nordic Nutrition Conference 2012
3. – 5. 6. 2012, Reykjavík, Island