Problematika (nejen) kardiovaskulárních onemocnění je velice úzce spjata s životosprávou pacientů, ať již v primární či sekundární péči. Stravovací a pohybový režim jsou důležitou součástí prevence i terapie těchto onemocnění. Dle platné legislativy ČR i z praktických důvodů je relevantním odborníkem pro řešení těchto otázek u těchto pacientů nutriční terapeut, tedy člověk vzdělaný v oboru léčebné výživy, dietologie, technologie přípravy pokrmů aj.

Projekt „Srdeční záležitost“ je projektem Sekce výživy a nutriční péče, z. s., jejím partnerem je v současnosti Česká společnost pro aterosklerózu (ČSAT). V rámci projektu je nabízena registrovaným lékařům ČSAT pomoc s péčí o pacienty s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění i manifestním onemocněním. Pomoc spočívá bazálně v on-line poradenství nutričních terapeutů. Projekt však zároveň poskytuje informační zázemí pro lékaře v oblasti výživy a životosprávy formou aktuálních informací pro ně i jejich pacienty, edukačních materiálů, interpretace lokálních i mezinárodních doporučení formou praktických rad a zásad.

Z dlouhodobější perspektivy bude v rámci projektu vytvořena síť regionálních nutričních terapeutů pro odborné poradenství (nejen formou on-line poradenství), získané poznatky povedou k tvorbě cílených edukačních a výukových materiálů.