Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydalo s účinností od 1. 2. 2015 vyhlášku č. 17/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Záměrem vyhlášky je nově také možnost pro školská stravovací zařízení rozhodnout se, zda jim jejich personální a materiální zabezpečení umožňuje připravovat dietní stravu pro strávníky, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotní péče, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu.

Za dietní stravování ve vlastním stravovacím zařízení dle vyhlášky zodpovídá provozovatel školského stravovacího zařízení. Ve školních stravovacích zařízeních, která nemají potřebné personálnískolni-jidelny-250x250
a materiální podmínky k zajištění dietního stravování, umožňuje tato vyhláška odebírat dietní stravu od odborně způsobilého dodavatele.

Pro tuto oblast je vypracováno Metodické doporučení, které upravuje a konkretizuje specifika dietního stravování ve školách a školských zařízeních, jehož řešení je součástí vyhlášky. Odborným garantem Metodického doporučení a poskytování nutričních konzultací v rámci tohoto řešení je Sekce výživy a nutriční péče, z. s.

Formulář k přihlášení zhodnocení možnosti dietního stravování ve školní jídelně

Vyjádření k novele „pamlskové vyhlášky“

Srpen 15, 2018|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyjádření k novele „pamlskové vyhlášky“

Od prvního září 2018 vejde v platnost novela tzv. pamlskové vyhlášky. Ta už je nyní k dispozici na stránkách Úřadu vlády České republiky zde. Stručný komentář prof. Dostálové a Mgr. Starnovské přikládáme níže. Tématem se […]

Reportáž ve Studiu 6 k dietnímu školnímu stravování

Září 11, 2017|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Reportáž ve Studiu 6 k dietnímu školnímu stravování

Dnes krátce před 9. hodinou ranní proběhla na ČT1 a ČT 24 ve Studiu 6 reportáž o dietním školním stravování (v záznamu čas 2:50). Díky nejen kolegyni, která s uvedenou školou spolupracuje (k naprosté spokojenosti […]

Stručné vyjádření Sekce VNP k novele vyhlášky o školním stravování

Září 1, 2017|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stručné vyjádření Sekce VNP k novele vyhlášky o školním stravování

V souvislosti s vyhláškou ze dne 26. června 2017, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Sekce výživy a nutriční péče, z.s. následující stanovisko:
„Novela vyhlášky nemění řešení dietního […]

Dietní stravování ve školních jídelnách – dva roky implementace, aneb „Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“ (František Vláčil)

Duben 5, 2017|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dietní stravování ve školních jídelnách – dva roky implementace, aneb „Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“ (František Vláčil)

tisková informace Sekce výživy a nutriční péče

Před dvěma lety vstoupila platnost vyhláška MŠMT, která umožňuje přípravu dietního stravování dětí ve školách. Systémového nastavení s implementací diet nejvíce využil Středočeský, Zlínský a Moravskoslezský kraj, ale i Praha. […]

kvalifikace – kuchař pro přípravu dietního stravování

Březen 27, 2017|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem kvalifikace – kuchař pro přípravu dietního stravování

Na stránkách Národní soustavy kvalifikací je k dispozici také kvalifikace Kuchař pro přípravu dietního stravování. Kvalifikační standard, hodnotící standard a další informace najdete zde.

Legislativa a metodické návody ke stravování ve školách

Leden 4, 2017|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Legislativa a metodické návody ke stravování ve školách

Vyhlášku o školním stravování, „Pamlskovou“ vyhlášku a Informace Ministerstva zdravotnictví ČR k aplikaci přílohy k této vyhlášce (tedy pomoc pro provozovatele bufetů a automatů ve školách), Metodický návod Ministerstva zdravotnictví ČR k hodnocení ukazatelů školního stravování pomocí spotřebního […]

Mýty v dietní školním stravování – netušená a pestrá lidová tvořivost

Listopad 20, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mýty v dietní školním stravování – netušená a pestrá lidová tvořivost

Mgr. Tamara Starnovská
Je zajímavé, jak dlouho a úporně setrvává v Českém prostředí vlastnost pro ostatní vyspělé státy vcelku neznámá – cílená neznalost zákonných norem a odpovědnosti s nimi spojené. Přesto, že je celkem dobře známo, že neznalost […]

Vyjádření předsedkyně Sekce VNP ČAS

Listopad 4, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyjádření předsedkyně Sekce VNP ČAS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěla bych Vás informovat, že jediným oficiálním partnerem MŠMT pro implementaci dietního stravování do školních jídelen je Sekce výživy a nutriční péče ČAS.  Jediným oficiálním seznamem nutričních terapeutů pro tuto činnost je […]

Jak řešit dietní stravování v praxi

Září 28, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak řešit dietní stravování v praxi

Mgr. Tamara Starnovská

Dietní stravování ve školských stravovacích zařízeních je poskytnutím léčebné výživy, to znamená, že jeho realizace vyžaduje odborně kvalifikovanou osobu podle zákona (96/2004Sb. v platném znění a vyhlášky 55/2011Sb. v platném znění). Tuto kvalifikaci splňuje v České republice pouze nutriční terapeut. […]

Jak postupovat, pokud školní jídelna odmítá připravovat dietní stravu

Září 22, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak postupovat, pokud školní jídelna odmítá připravovat dietní stravu

Připravili jsme stručný návod, jak postupovat, v situaci, kdy školní jídelna odmítá připravovat dietní stravu.

Informovat se u ředitele / ředitelky školy, jaký je pro to důvod. Pokud nedojde k dohodě o poskytování dietního stravování:

 

Kontaktovat zřizovatele školy […]

Informace SZPI k alergenům ve společném stravování

Květen 26, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace SZPI k alergenům ve společném stravování

Informace SZPI k alergenům ve společném stravování, která upřesňuje, mimo jiné, informace k alergenům a podmínkám přípravy stravy při celiakii.

 

METODICKÉ DOPORUČENÍ k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování

Duben 7, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem METODICKÉ DOPORUČENÍ k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování

METODICKÉ DOPORUČENÍ k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování.

Metodické doporučení bylo publikováno na stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Seznam nutričních terapeutů pro dietní školní stravování

Duben 2, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seznam nutričních terapeutů pro dietní školní stravování

Aktuální seznam nutričních terapeutů pro dietní školní stravování najdete zde

Systém dietního školního stravování – seminář MŠMT pro krajské úřady

Duben 1, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Systém dietního školního stravování – seminář MŠMT pro krajské úřady

Od 23. března 2015 probíhaly na krajských úřadech semináře zástupců MŠMT týkající se systému dietního školního stravování. Tyto semináře předcházely krajským školením, která budou probíhat v průběhu dubna 2015 ve všech krajích ČR, a která jsou zaměřená na dietní školní stravování – informace o novele vyhlášky 107/2005 Sb. v aktuálním znění a systém jejího řešení. […]

Co jsou konvenience

Březen 27, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co jsou konvenience

Konvenience jsou nejen v souvislosti se školním stravováním často diskutovaným tématem. Co jsou ale vlastně konvenience a jak se dělí?

Přejatý výraz konvenience zahrnuje velkou skupinu pohotových potravin, které jsou u výrobce zpracovány tak, že příprava […]

Jakost potravin

Březen 27, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jakost potravin

Jakost je ekonomický termín a vyjadřuje stupeň naplnění potřeb vůči nějakému standardu. Je tedy třeba si uvědomit, že jakost není absolutní veličina, ale hodnota poměrná. Většinou lze na jakost pohlížet z několika hledisek, a proto […]

Alergie na potraviny, zkřížené alergie

Březen 27, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Alergie na potraviny, zkřížené alergie

Zkříženou alergií pyl–potravina trpí ve střední Evropě zhruba 50 % pylových alergiků. Zkřížená alergie vzniká na základě podobnosti alergenů. Jedná se o jev, kdy IgE protilátky imunitního systému, vytvořené proti určitému alergenu, reagují na základě podobnosti v sekvenci aminokyselin na alergen jiný. […]

Formulář k přihlášení do seznamu nutričních terapeutů pro dietní školní stravování

Březen 27, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Formulář k přihlášení do seznamu nutričních terapeutů pro dietní školní stravování

Formulář k přihlášení do seznamu nutričních terapeutů pro dietní školní stravování

Formulář k přihlášení zhodnocení možnosti dietního stravování ve školní jídelně

Březen 27, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Formulář k přihlášení zhodnocení možnosti dietního stravování ve školní jídelně

Krajská školení – metodika dietního školního stravování

Březen 19, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krajská školení – metodika dietního školního stravování

Od 2. 4. budou probíhat ve všech krajích ČR školení týkající se metodiky dietního školního stravování provázející vyhlášku 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů (resp. v souvislosti s účinností vyhlášky č. 17/2015 Sb.).  Odborným garantem části školení, […]

ČAS prostřednictvím Sekce VNP partnerem a odborným garantem pro MŠMT a MZ

Březen 13, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČAS prostřednictvím Sekce VNP partnerem a odborným garantem pro MŠMT a MZ

Bc. T. Starnovská, předsedkyně Sekce výživy a nutriční péče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo k 1. 2. 2015 novelu Vyhlášky o školním stravování, která nově uvádí možnost realizace dietního stravování (17/2015 Sb.).

[…]

Označování potravin z hlediska obsahu lepku

Březen 9, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Označování potravin z hlediska obsahu lepku

1. ledna 2012 vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku, které stanovuje jednotná evropská pravidla na složení a označování potravin z hlediska obsahu lepku.

Výše uvedené nařízení v podstatě nahrazuje předchozí národní požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití (část 7 vyhl. č. 54/2004 Sb. – POTRAVINY BEZLEPKOVÉ). […]

Stanovisko MZ ve věci zajištění dietního stravování dětí v rámci školní stravovací služby

Březen 5, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovisko MZ ve věci zajištění dietního stravování dětí v rámci školní stravovací služby

Stanovisko v pdf najdete zde.

Dopisy regionům od MŠMT a ČSI

Únor 10, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopisy regionům od MŠMT a ČSI

Informace, které byly rozesílány do regionů na základě vydané vyhlášky 17/2015 Sb. (vyhláška č. 107/2005 Sb v aktuálním znění. […]

Vyhláška 107/2005 v aktuálním znění, s platností od 1. 2. 2015

Únor 3, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhláška 107/2005 v aktuálním znění, s platností od 1. 2. 2015

Dne 1. 2. 2015 nabývá účinnosti vyhláška č. 17/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou se dietní stravování stává součástí školního stravování. Rozhodnutí, zda […]