Od 2. 4. budou probíhat ve všech krajích ČR školení týkající se metodiky dietního školního stravování provázející vyhlášku 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů (resp. v souvislosti s účinností vyhlášky č. 17/2015 Sb.).  Odborným garantem části školení, zaměřeného na dietní školní stravování, je Sekce výživy a nutriční péče. Součástí školení bude také doporučení k uvádění údajů o alergenech v podávaných pokrmech, jehož odborným garantem je Česká iniciativa pro astma, o. o. s. (ČIPA).

Školení je určeno pro zřizovatele, provozovatele a pracovníky školních jídelen. Bližší informace vč. registračního formuláře na školení je k dispozici na: www.edugateopen.cz.

 

Celoplošné školení Dietní stravování, Alergeny
KRAJ MÍSTO KONÁNÍ TERMÍNY KONÁNÍ SEMINÁŘE
1 PRAHA SOŠ stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 16.4.2015 (DOPO + ODPO)
2 STŘEDOČESKÝ SOŠ stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 2.4.2015 (DOPO + ODPO) 3.4.2015 (DOPO)
3 PLZEŃSKÝ SPŠDopravní Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 3.4.2015 (DOPO)         16.4.2015 (DOPO)
4 KARLOVARSKÝ Krajská knihovna, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary – Dvory 10.4.2015 (DOPO)         17.4.2015 (DOPO)
5 ÚSTECKÝ KÚ Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L. 23.4.2015 (DOPO + ODPO)
SPŠ a VOŠ Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov 24.4.2015 (DOPO)
6 LIBERECKÝ Hotel Liberec, Šaldovo náměstí 1345/6, 460 01 Liberec 9.4.2015 (DOPO + ODPO)
7 KRÁLOVEHRADECKÝ SOŠ a SOU Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové 16.4.2015 (DOPO + ODPO)         17.4.2015 (DOPO)
8 PARDUBICKÝ Hotel Labe (Interhotel Labe – F s.r.o.), Masarykovo náměstí 2633, Pardubice – Zelené Předměstí 9.4.2015 (DOPO + ODPO)         10.4.2015 (DOPO)
9 OLOMOUCKÝ SŠPolytechnická, Roosveltova 79, Olomouc 23.4.2015 (DOPO + ODPO)         24.4.2015 (DOPO)
10 MORAVSKOSLEZSKÝ SŠTechnická a dopravní, Moravská 2/964, 703 00 Ostrava-Vítkovice 2.4.2015 (DOPO + ODPO)
11 JIHOČESKÝ Jihočeská univerzita – posluchárna, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 23.4.2015 (DOPO + ODPO)
12 VYSOČINA Dům Kultury (DKO s.r.o.), Tolstého 1455/2, 586 01 JIHLAVA 1 16.4.2015 (DOPO + ODPO)         17.4.2015 (DOPO)
13 JIHOMORAVSKÝ SŠPolytechnická, Jílová 36g, Brno 639 00 20.4.2015 (ODPO)     21.4.2015 (ODPO)         22.4.2015 (ODPO)
14 ZLÍNSKÝ Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín 9.4.2015 (DOPO + ODPO)         10.4.2015 (DOPO)