Připravili jsme stručný návod, jak postupovat, v situaci, kdy školní jídelna odmítá připravovat dietní stravu.

  1. Informovat se u ředitele / ředitelky školy, jaký je pro to důvod. Pokud nedojde k dohodě o poskytování dietního stravování:

 

  1. Kontaktovat zřizovatele školy se žádostí o stanovisko k tomuto problému (je třeba mu uvést důvod). Pokud nedojde k dohodě o poskytování dietního stravování:
  2. Poskytnout konkrétní informaci (která škola a který zřizovatel, s jakým zdůvodněním) Sekci výživy a nutriční péče, která bude situaci řešit s MŠMT.