Mgr. Tamara Starnovská

Dietní stravování ve školských stravovacích zařízeních je poskytnutím léčebné výživy, to znamená, že jeho realizace vyžaduje odborně kvalifikovanou osobu podle zákona (96/2004Sb. v platném znění a vyhlášky 55/2011Sb. v platném znění). Tuto kvalifikaci splňuje v České republice pouze nutriční terapeut.

Dietní stravování může být poskytnuto jen na základě stanoviska praktického lékaře pro děti a dorost, který stanoví, jaké dietní opatření dítě potřebuje, případně i na jakou dobu.

Škola, která chce jít s dobou, může nabídnout rodičům možnost dietního stravování pro jejich dítě v bezpečných podmínkách, nejen z pohledu hygienického ale i z pohledu zdravotního. To jí umožní dodržení požadavků novelizované vyhlášky o školním stravování, v souladu s metodickým doporučením MŠMT.

Je třeba si uvědomit, že i v dobré víře neodborně zvolené potraviny, výrobní postupy, či záměny potravin, mohou poškodit zdraví dítěte (například sójové výrobky). Také je důležité vědět, že požadavky rodičů nemusí být v souladu s potřebami bezpečné léčebné výživy, protože ani rodiče nejsou obvykle odborně kvalifikováni. Proto příprava diety/léčebné výživy podle požadavků rodičů, neznamená správně připravenou dietu/léčebnou výživu.

Jak řešit dietní stravování?

Celý článek najdete ke stažení zde.