Celostátní odborná konference „Potraviny v hysterii“
IKEM, 14. října 2015
Odborný program:

08:30 – 9:00    Prezence

9:00 – 9:10      Zahájení konference
Mgr. Tamara Starnovská, TN Praha, VNP ČAS, FZV

9:10 – 9:25      Přivítání a úvodní slovo
 Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., LVA IKEM, FZV

09:25 – 9:55    Úvodní přednáška – potraviny v historii a hysterii?
Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., LVA IKEM, FZV

9:55 – 10:15    Hubnutí a hysterie
PhDr. Iva Málková, STOB

10:15 – 10:35  Výživové excesy v ambulanci dětského obezitologa
MUDr. Alexandra Moravcová, KDDL-VFN Praha, FZV

10:35 – 10:55  Skrytá rizika ovlivněná výživou u sportující mládeže
RNDr. Pavel Suchánek, LVA IKEM, FZV

10:55 – 11:15  “Éčka“ v potravinách
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT Praha, FZV

11:15 – 11:45  Přestávka

11:45 – 12:05  Alergeny v potravinách
MUDr. Simona Bělohlávková, IMMUNO-FLOW, s. r. o.

12:05 – 12:25  Jedovatý lepek?
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D, TN Praha, FZV

12:25 – 12:45  Nejen zelený ječmen
Mgr. Tamara Starnovská, TN Praha, VNP ČAS, FZV

12:45 – 13:05 Konvenience
Věra Boháčová, DiS., FZV

13:05 – 13:25  Hysterie kolem minerálek
Ing. Jana Ježková, Svaz MV

13:25 – 14:25  Přestávka, oběd

14:25 -14:45   Ryby a naše srdce, ryby a naše tepny
Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., LVA IKEM, FZV

14:45 – 15:05  Hysterie kolem margarínů
Doc. Ing. Jiří Brát, CSc., ČSCH

15:05 – 15:25  Mléko
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT Praha, FZV

15:25 – 15:55  Hysterie z pohledu psychiatra
MUDr. Radkin Honzák, IKEM

16:00               Závěr, zakončení konference

Změna programu vyhrazena

Program ke stažení

Přihlášku na konferenci najdete zde.