Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěla bych Vás informovat, že jediným oficiálním partnerem MŠMT pro implementaci dietního stravování do školních jídelen je Sekce výživy a nutriční péče ČAS.  Jediným oficiálním seznamem nutričních terapeutů pro tuto činnost je ten, který je veden Sekcí VNP ČAS a je současně zveřejněný na stránkách MŠMT.

Aktivity soukromé společnosti jídelny.cz inzerované jako semináře k dietnímu stravování ve školních jídelnách nemají s oficiálním systémem nic společného. Podle účastníků také nemají z odborného hlediska nutričním terapeutům co říci.

S politováním musím konstatovat, že jídelny.cz se ve spolupráci se Sekcí nutričních terapeutů, pokouší parazitovat na oficiálním systému vytvořeném Sekcí VNP. Pracovníky školních jídelen se také snaží zmást tvorbou vlastního seznamu NT.

Mgr. Tamara Starnovská