Dne 26. 11. 2015 se koná IX. ročník konference s mezinárodní účastí Výživa – nedílná součást závažných chorob. Pořadateli jsou Pracoviště preventivní kardiologie IKEM Praha, Potravinářská komora ČR, Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a NF Healthy Heart. Konference se koná v konferenční místnosti 1. LF UK, Karlovo náměstí 32, Praha 2, budova A, 5. patro. Bližší informace o konferenci, odborný program včetně pokynů k přihlášení najdete v přiložené pozvánce.