Mgr. Tamara Starnovská
Je zajímavé, jak dlouho a úporně setrvává v Českém prostředí vlastnost pro ostatní vyspělé státy vcelku neznámá – cílená neznalost zákonných norem a odpovědnosti s nimi spojené. Přesto, že je celkem dobře známo, že neznalost zákona neomlouvá, stále znovu a znovu se snažíme nad tímto pravidlem vítězit. Přesto, že je jisté, že půjde v nejlepším případě o vítězství Pyrrhovo.

Stejně zajímavé je, že ač legislativu neznáme, velmi rádi ji vykládáme a pak se skutečně naše tvořivost uplatní v míře nebývalé. A protože senzační informace se velmi dobře „posílá dále“, máme tu výsledky shodné s oblíbenou hrou na „tichou poštu“. Každý přidá trošku svého pocitu či podráždění a z celkem nezajímavé prvotní informace máme „bombu“ takřka mediálního významu. A tak to dopadlo i v případě legislativy spojené s dietním stravováním ve školních jídelnách. Protože se z informací z terénu ukazuje, že mnohdy, ani když jsou dostupné informace velmi neuvěřitelné, si většina z těch, kterých se to týká, neověří jejich pravdivost a pracuje s nimi jako s fakty…

Celý článek najdete zde.

Zdroj: časopis Řízení školy – Speciál pro školní jídelny č. 1/2015