Jakost je ekonomický termín a vyjadřuje stupeň naplnění potřeb vůči nějakému standardu. Je tedy třeba si uvědomit, že jakost není absolutní veličina, ale hodnota poměrná. Většinou lze na jakost pohlížet z několika hledisek, a proto má jakost i několik různých složek. Celý přehledný a podrobný příspěvek najdete zde. Další rozšiřující informace jsou zveřejněny zde.