Od prvního září 2018 vejde v platnost novela tzv. pamlskové vyhlášky. Ta už je nyní k dispozici na stránkách Úřadu vlády České republiky zde. Stručný komentář prof. Dostálové a Mgr. Starnovské přikládáme níže. Tématem se budeme dále zabývat, komentářů bude více.

komentář:

Novela pamlskové vyhlášky uvolňuje dosavadní velmi striktní parametry pro výběr potravin. Reaguje tak na objektivní zhodnocení zkušeností s dosavadní aplikací. Umožňuje tedy nabídnout širší sortiment potravin. Je současně na místě, zopakovat důvody pro vznik této legislativní normy. Školní stravování, zajišťované většinou formou obědů ve školní jídelně (např. základní a střední školy) je regulováno formou legislativních předpisů dlouhodobě a úspěšně. Nabídka automatů však regulována nebyla. Nabízené potraviny byly obvykle nevyhovující z hlediska požadavků na optimální výživu dětí a mladistvých. V návaznosti na významný nárůst dětské nadváhy a obezity, s ní spojená rizika dalších onemocnění (například hypertenze) a monitoring sortimentu nabízených potravin byla vytvořena tzv. pamlsková vyhláška, která omezila sortiment potravin s vysokým podílem cukru, tuku a soli, které se konzumují ve velkém množství a následně vedou ke zdravotním problémům. Toto omezení je současně v souladu s posláním školy jako vzdělávací instituce, protože nabízený sortiment byl v rozporu s výukou ke zdraví.