6. března proběhla v Praze tisková konference, jejímž tématem byla cévní mozková příhoda. Ta je třetí nejčastější příčinou úmrtí u nás. Každým rokem postihne přes 50 tisíc lidí a v průměru 28 z nich na následky onemocnění denně zemře. Mluvčími na tiskové konferenci byli prom MUDr. Aleš Tomek, PhD., FESO z Neurologické kliniky 2 LF UK a FN Motol, doc. MUDr. Michal Vrablík, PhD., z III. intrení kliniky VFN a 1. LF UK a také předseda České společnosti pro aterosklerózu, a Věra Boháčová, DiS., nutriční terapeutka a místopředsedkyně Sekce VNP. Znění tiskové zprávy najdete zde.