Dne 1. 2. 2015 nabývá účinnosti vyhláška č. 17/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou se dietní stravování stává součástí školního stravování. Rozhodnutí, zda jídelna bude dietní jídla připravovat, je nutné po zvážení podmínek prostorových, materiálových a personálních.

Aktuální znění vyhlášky č. 107/2005 (platné od 1. 2. 2015) najdete zde.