10th Nordic Nutrition Conference 2012
3. – 5. 6. 2012, Reykjavík, Island

Počátkem června jsem se aktivně zúčastnila mezinárodní dietologické konference v Reykjavíku, která se věnovala širokému spektru aktuálních témat výživy člověka – od výživy těhotných a malých dětí přes obezitu, nemoci srdce a cév a alergie až po genetiku. Během tří dnů konání konference proběhlo 15 workshopů a 110 přednášek a bylo odprezentováno 88 posterů.

Osobně jsem prezentovala činnost ČR formou tří posterových sdělení:

  • Janáková, A., Starnovská, T., Vlček, F.: Vzdělávací program Standardizace nutriční péče v domovech pro seniory (za Českou Asociaci Sester a Spojenou akreditační komisi)
  • Starnovská, T., Janáková, A., Vlček, F.: Externí hodnocení kvality nutriční péče v domovech pro seniory (za Spojenou akreditační komisi a Českou Asociaci Sester)
  • Tomešová, J.: Malnutrice u obézních pacientů

Projekty prezentované prvními dvěma postery zaujaly svým rozsahem aktivity v rámci celé České republiky. Navíc téma výživy seniorů v pobytových zařízeních nebylo na konferenci nijak konkrétně řešeno (vesměs pouze hodnocením situace). České projekty tedy mohly poskytnout inspiraci k podobným krokům v severských zemích.

Poslední poster pak opět otevřel téma, o kterém se sice ví, ale není zatím v nemocnicích nijak řešeno (hodnocení obézních pacientů jako nutričně nerizikových, předepisování redukčních diet během hospitalizace apod.).

Z programu konference mne zaujala níže uvedená témata, která mají perspektivu dlouhodobého odborného výzkumu a následně i významných změn v koncepci výživy nemocných.

Velmi zajímavá byla studie dokazující přímou souvislosti mezi konzumací polyenových mastných kyselin n-3 a n-6 a výskytem alergických projevů. Na tyto výsledky přímo navazovala studie jiné skupiny autorů, porovnávající výskyt alergických projevů u dětí matek – farmářek (s převahou másla a smetanových mléčných výrobků ve stravě) a kontrolní skupiny matek z města (s převahou polotučných a nízkotučných mléčných výrobků a rostlinných olejů).

Naproti tomu jiná skupina odborníků porovnávala vliv konzumace zvýšeného množství polyenových mastných kyselin a nasycených mastných kyselin na tělesnou hmotnost, tělesné složení a hladinu cholesterolu. Jim se naopak podařil prokázat příznivý vliv polyenových mastných kyselin. Několik prací hledalo souvislosti mezi konzumací nejrůznější druhů potravin a prevencí, rozvojem či délkou přežití po onemocnění karcinomu tlustého střeva a konečníku (závěry ale byly většinou nejednoznačné).

Zajímavé informace posluchačům přinesla také přednáška věnovaná souvislosti některých onemocnění a genetiky. Ze vzniku diabetu II. typu je „podezřelých“ 40 konkrétních lokusů, pro obezitu je známo více než 30 genových variant.

V Praze, dne: 25. 6. 2012

Jitka Tomešová, Bc.
Nutriční terapeutka
Thomayerova nemocnice