Informace, které byly rozesílány do regionů na základě vydané vyhlášky 17/2015 Sb. (vyhláška č. 107/2005 Sb v aktuálním znění.

Dopis MŠMT najdete zde.
Dopis ČSI najdete zde.