V souvislosti s vyhláškou ze dne 26. června 2017, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje Sekce výživy a nutriční péče, z.s. následující stanovisko:

„Novela vyhlášky nemění řešení dietního stravování ve školách pomocí nutričních terapeutů. Pravidla realizace spolupráce se zařízeními školních stravovacích služeb se proto pro nutriční terapeuty také nemění.“
 
Mgr. Tamara Starnovská
předsedkyně Sekce Výživy a nutriční péče, z.s.
Aktualizované znění vyhlášky č. 107/2005 Sb. s vyznačenými nejnovějšími aktualizacemi, najdete zde.