METODICKÉ DOPORUČENÍ k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování.

Metodické doporučení bylo publikováno na stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.