Časopis Florence zveřejnil článek týkající se prodlužování Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Pokud se prodloužení týká i Vás, doporučujeme k přečtení.

Florence 2015

zdroj: časopis Florence, č. 4/15, strana 3, vydavatelství Ambitmedia, a. s.)