Od 23. března 2015 probíhaly na krajských úřadech semináře zástupců MŠMT týkající se systému dietního školního stravování. Tyto semináře předcházely krajským školením, která budou probíhat v průběhu dubna 2015 ve všech krajích ČR, a která jsou zaměřená na dietní školní stravování – informace o novele vyhlášky 107/2005 Sb. v aktuálním znění a systém jejího řešení.

Prezentaci MŠMT najdete zde.