Sdružení Pro komplexní péči při dětské mozkové obrně – SDMO, z.s. pořádá konferenci „Klient se speciálními potřebami, klient s DMO“, která se bude konat 15. listopadu 2016 od 8:30 hodin v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně.

Na konferenci vystoupí odborníci s příspěvky z oblasti zdravotnictví a sociální péče související s problematikou speciálních potřeb klientů s diagnózou dětská mozková obrna. Cílem konference je navázat a podpořit spolupráci mezi zástupci jednotlivých oborů, prohloubení jejich znalostí a seznámení se s komplexním přístupem k člověku s touto diagnózou, co potřebuje a požaduje, s čím je mu možno pomoci.

Konference je určena posluchačům z řad rehabilitační medicíny, pediatrům, praktickým lékařům, zdravotním sestrám, zdravotnickým a sociálním pracovníkům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Garantem celé konference je Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky FN Motol a 2. LF UK. Garantem fyzioterapeutické části konference pro UNIFY je Mgr. Šárka Smíšková, ISAR – centrum pro hiporehabilitaci.

Tato konference byla zahrnuta mezi vzdělávací akce akreditované  ČAS, UNIFY a ČLK (č. akreditace 0099/16/2006).

Více informací o konferenci zde.