24. září bylo teprve nedávno vyhlášeno Světovým dnem familiární hypercholesterolemie (FH) – loni jsme si jej u nás v České republice připomněli poprvé. Světový den je vždy dobrou příležitostí, jak upozornit na důležitý problém a získat pozornost veřejnosti i médií. Proto se spolek pacientů Diagnóza FH rozhodl uspořádat letos něco většího… rovnou Týden FH. Týden FH odborně podpořila také Sekce výživy a nutriční péče, jejíž odborníci se aktivně účastnili všech realizovaných aktivit.

Jak Týden FH probíhající ve dnech 19. až 22. září vypadal? Spolek oslovil známé a úspěšné společnosti, které se pohybují v úplně jiných oblastech než je zdravotnictví nebo farmacie, a nabídl jim celodenní osvětovou akci pro zaměstnance přímo na jejich pracovišti. Program spočíval v měření lipidového panelu a okamžité konzultaci výsledků s lékařem a v poradenství nutriční terapeutky zaměřeném na zdravou výživu v kardiovaskulární prevenci. Oslovené společnosti PricewaterhouseCoopers, Vodafone, deník Metro, Česká televize a Patria Finance uvítaly nabídku se zájmem a vstřícností, za což jim patří velký dík.

V některých zvýše uvedených společností probíhaly také přednášky a všude byly rozdávány edukační materiály o hypercholesterolemii a FH.

Ve čtvrtek 22. září proběhla tisková konference, na níž byly shrnuty výsledky měření (počet změřených osob, průměrné naměřené hodnoty atd.) a byla představena pacientka s homozygotní FH.

Týden FH odborně podporuje Česká společnost pro aterosklerózu, projekt MedPed a Sekce výživy a nutriční péče.