Dne 9. a 18. 8. pořádá Thomayerova nemocnice v Praze Kazuistické dny o výživě. Jedná se o semináře pro nutriční terapeuty, jejichž odborným garantem je Mgr. Tamara Starnovská. Bližší informace i možnost registrace na seminář najdete zde.