Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo v souladu s ustanovením § 60a odst. 9 věta druhá zákona č. 96/2004 SB., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání) ve znění pozdějších předpisů, metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2017, včetně počtu vypsaných rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání pro rok 2017.

Metodiku, formulář žádosti i přehled (obor a počet) rezidenčních míst pro rok 2017 najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR přímo zde.