17. června 2016 (s účinností od 1. srpna 2016) vyšla ve Sbírce zákonů novela Zákona č. 108/2006 Sb. (novela č. 189/20163 Sb.) – Zákona o sociálních službách. Hlavním cílem novely je zvýšení částek příspěvku na péči. Aktuální znění 1. 8. 2016 – 31. 12. 2016:

 

Stupeň závislosti pro osoby do 18 let věku           pro osoby starší 18 let
stupeň I (lehká závislost) 3 300 880
stupeň II (středně těžká závislost) 6 600 4 400
stupeň III (těžká závislost) 9 900 8 800
stupeň IV (úplná závislost) 13 200 13 200

Plné aktuální znění zákona je dostupné z http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108