Zpráva z V. DIETS/EFAD KONFERENCE 21. – 22. 10. 2011
21. – 22. 10. 2011, Blanquerna-Ramon Llull University, Barcelona, Spain

 Ve dnech 21. a 22. října 2011 jsem se zúčastnila mezinárodní konference Evropské federace asociací nutričních terapeutů (European Federation of the Associations of Dietitians, EFAD) ve Španělsku v Barceloně.

Vlastní konferenci však předcházelo ještě setkání členů pracovních skupin den před zahájením konference – 20.10.2011. Sekce výživy a nutriční péče je členem 9. pracovní skupiny (workpackage 9), jejímž úkolem je šíření informací EFAD národním organizacím a vzdělávacím institucím. Do diskuse jsem se aktivně zapojila a zaručila aktivní spolupráci naší sekce na projektech pracovní skupiny.
Kromě řady přínosných přednášek o možnostech vysokoškolského a celoživotního vzdělávání nutričních terapeutů v Evropě byla podstatná část věnována též budování dietologické praxe založené na důkazech (evidence-based practice).

Podstatnou součástí konference byly též čtyři posterové sekce s téměř 70 přihlášenými postery včetně našeho s tématem Malnutriční obézní. Průzkum byl proveden během září 2011 na standardních lůžkách Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze a byl zaměřen na srovnání vypovídající hodnoty screeningu nutričního rizika a nutričních markerů u obézních pacientů.

Během obou kongresových dnů probíhaly paralelně také workshopy na témata evidence-based practice, obezita, práce nutričních terapeutů v primární péče, stravovacích provozech aj. Aktivně jsem se zúčastnila workshopu o obezitě, jehož výsledkem bude sestavení evropské pracovní skupiny pro prevenci a terapii obezity, a workshopu o tom, proč by se vůbec nutriční terapeuti měli věnovat evidence-based.

Bc. Jitka Rusková, DiS.
Nutriční terapeutka
Oddělení klinické výživy/ I. interní klinika
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou v Praze