Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

na základě návrhu prezidia České asociace sester, z. s. (dále jen ČAS), Vás oslovujeme s dotazníkem, který má prezidiu poskytnout Váš názor na možnost sloučení Sekce nutričních terapeutů (dále jen SNT) a Sekce Výživy a nutriční péče (dále jen SVNP). Prezidium ČAS nemůže sloučení sekcí nařídit, ale doporučuje je.

Výkonné výbory obou sekcí se při společném jednání shodly na tom, že návrh prezidia je třeba předložit členkám a členům obou sekcí. Při této příležitosti budou o názor požádáni i NT, kteří nejsou členy ČAS, ale jejich kontakty jsou dostupné ze seznamu, vedeného pod hlavičkou „renita“, protože ČAS, jako profesní sdružení, zastupuje nelékařské zdravotnické pracovníky obecně (např. při jednáních se zdravotními pojišťovnami, MZ ČR, dohodovacím řízení, smírčím řízení, MŠMT a MPSV).

Pokud na základě Vašeho stanoviska vznikne nová sekce, musí pracovat v souladu se Stanovami ČAS v aktuálním znění, které Vám pro informaci zasíláme jako přílohu. Další činnost by měla korespondovat s Vašimi představami a požadavky, případně návazně na dosavadní činnost SVNP a SNT.

Na tomto odkazu najdete krátký dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/1vtTxMis8egw73jMye0jtdbl9KaM7AR3kxtQJosdT5GM/edit?usp=drive_web

Prosíme Vás o jeho vyplnění a odeslání nejpozději 14. 12. 2015 do 12:00 hodin. Budeme velmi rády, když uvedete i své názory, náměty a oblasti zájmu.

Děkujeme Vám za čas, který anketě věnujete.

Její výsledky zveřejníme na webových stránkách obou sekcí, včetně závěrů, které předáme prezidiu ČAS.

S poděkováním za Vaše názory

Mgr. Tamara Starnovská, předsedkyně SVNP
Květa Krajíčková, předsedkyně SNT                                               

V Praze dne: 7. 12. 2015