24. 4. 2016 pořádá STOB ve spolupráci s Fórem zdravé výživy a Společností pro výživu v pražském IKEMu konferenci Dialogem ke zdraví II. Konference Dialogem ke zdraví II navazuje na úspěšnou konferenci z října roku 2015. Konference zve k jednomu stolu zastánce různých názorů na témata z oblasti výživy a potravin a chce ve vzájemné diskuzi poskytnout argumenty pro i proti.

Cílem konference je dát prostor všem, kteří mají zájem diskutovat o problematice výživy a potravin. Dnešní doba nabízí nespočet protichůdných doporučení, jak se co nejlépe a nejzdravěji stravovat. Proč jich je tolik a kde je pravda? Konferencí chceme vyvrátit některé mýty, které v dnešním světě výživy panují. Chceme naučit veřejnost se v těchto informacích lépe orientovat, aby lidé nepodléhali tak snadno moderním trendům. Konference má za cíl odpovědět na kontroverzní otázky z oblasti výživy a potravin a pomoci se účastníkům zorientovat ve změti názorů.  Na programu bude řada populárních témat, jako je Aspartam, Geny a redukce váhy, Palmový olej a Detoxikace. Konference je určena nejen odborníkům, ale všem, kteří se zajímají o výživu. Jídlo je součástí života nás všech a navíc velkou měrou ovlivňuje i naše zdraví, neměl by se tedy o výživu zajímat úplně každý?

„Jídlo se stalo modlou. Vraťme ho tam, kam patří.“

Na stránkách společnosti STOB najdete program konference, přihlášku k účasti a další doplňující informace.