4. dubna proběhne v Praze v IKEM Konference klinické nutriční péče.
Již řadu let týmy klinik a oddělení rozšiřuje nutriční profese. Celá řada nutričních terapeutů tráví svůj den s pacienty u lůžka a získává denně od pacientů, ale i od ostatního personálu, podněty k zamyšlení nad svou vlastní prací a především nad významem správně nastavené nutriční strategie pro úspěšnost léčby mnoha onemocnění a kvalitu života většiny pacientů. A právě klinické nutriční péči, ale nejen jí, se bude první ročník právě chystané konference věnovat.

Přijďte si vyslechnout zkušenosti jak z našich vlastních nutričních řad, tak z úst lékařů a jiných nelékařských profesí, ale také se v rámci diskusí podělit o své vlastní. Konference je určena nutričním terapeutům nejen z klinické praxe, ale působícím i v komunitní péči, ambulancích, stravovacích službách i dalších oblastech. Vítáni jsou také studenti a vyučující oboru nutriční terapeut i ostatní zdravotníci se zájmem o výživu pacientů.

Přihláška a pokyny k účasti
Program konference

Za účast na konferenci budou uděleny kredity České asociace sester.

Těšíme se na Vaši účast!

Za organizátory,

Jitka Tomešová
nutriční terapeut a antropolog
Thomayerova nemocnice