Dne 9. listopadu 2017 se uskuteční opět mezinárodní projekt nutritionDay. Bližší informace najdete v níže uvedeném dopise. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám připomenout datum 9. listopadu 2017, kdy se jako každoročně uskuteční mezinárodní projekt nutritionDay. Zasíláme Vám základní informace, jak bude tento audit organizován letos.
V roce 2015 se tato akce setkala se nečekaně silnou podporou v celé řadě zdravotnických i sociálních pracovišť v celé České republice a byla získána cenná data o více než dva a půl tisíci pacientů. Maximální účast v letošním roce – 2017, má proto mimořádný význam, protože právě letošní data poslouží ke  srovnání s daty z roku 2015 a poskytnou tak údaje pro akční plán Ministerstva zdravotnictví ČR Zdraví 2020, s cílem optimalizovat nutriční péči a zlepšit vyhlídky zejména pacientů trpících podvýživou v nemoci, tedy segment, kterému je v současném systému zdravotnictví, pokud vůbec, věnována jen zcela minimální pozornost, se všemi negativními dopady, které z toho plynou.
Stejně jako v roce 2015 jsou i letos na stránkách naší společnosti SKVIMP (
www.skvimp.cz) a samozřejmě na webu autorů nDay 2017 (www.nutritionday.org) a webu Asociace výrobců klinické výživy (www.avkv.cz) připraveny ke stažení a v českém jazyce všechny potřebné dotazníky a formuláře, spolu s dalšími užitečnými radami a pokyny, včetně návodu, jak postupovat při registraci nového pracoviště (centra, jednotky).
Pokud byste měli jakékoliv dotazy, týkající se organizace, či sběru a vkládání dat, můžete  se obrátit na
 prim. MUDr. Václava Pospíšila, kontaktní mail:kuma.pospisil@seznam.cz tel: 603867465.
Věříme, že se Vám  i v letošním roce podaří najít dostatek nadšení, sil a  prostoru k zapojení do jednodenního nutričního auditu nutritionDay 2017 a že se Vy i Vaše pracoviště opět zúčastníte.

Velice děkujeme za Vaši cennou spolupráci na poli klinické výživy a zůstáváme

S pozdravem

Doc. MUDr. Pavel Těšínský                     MUDr. František Novák
předseda SKVIMP                                    člen výboru SKVIMP