7. listopadu 2017 od 10:00 do 14:30 proběhne v Thomayerově nemocnici odborný seminář „Obézní komplikují život i nedietologům“. Seminář je určený pro všechny zdravotnické profese.

Předběžný program:
  • Zobrazovací metody – MUDr. David Girsa (FNKV)
  • Redukční přístupy – Mgr. Martina Daňková (VFN)
  • Urologie – Bc. Jakub Plavec (TN)
  • Rehabilitace – Jan Krulík (Malvazinky)
  • Chronické rány – Ing. Kateřina Doubková (TN)
  • Gynekologie – MUDr. Petr Kolek
Místo konání: Centrum pro vzdělávání, Thomayerova nemocnice, pavilon A1 – 1. patro
Přihlášky na intranetu TN nebo na webových stránkách TN (www.ftn.cz/kurzy/seminare)