Sekce výživy a nutriční péče, z. s.

Sekce Výživy a nutriční péče vznikla zápisem ve spolkovém rejstříku, jako samostatná právnická osoba 1. 6. 2016.

Je spolkem otevřeným odborníkům, kteří se zabývají problematikou výživy a nutriční péče na různých úrovních, podílejí se na prevenci, diagnostice, léčbě, výzkumu a výuce související s výživou člověka, nebo osoby, které se na činnost v uvedených oblastech připravují, případně osoby, zabývající se organizací a legislativou související s výživou a nutriční péčí v plném rozsahu (například ve zdravotnictví, zařízeních sociální péče, v komunitní sféře).

Zapsaný spolek Sekce výživy a nutriční péče není členem žádné organizace, ale spolupracuje s různými odbornými i profesními organizacemi.

Co pro Vás v nejbližší době připravujeme?
– Odpovědi na nejčastější odborné otázky.
– Poznatky z cest, aneb globalizace ve stravování.
– Víte kam do muzea?

 

Sekce Výživy a nutriční péče v rámci České asociace sester (ČAS), ukončila svou činnost v souladu s výsledkem průzkumu mezi členy dosavadních sekcí (Sekce nutričních terapeutů ČAS a Sekce výživy a nutriční péče ČAS). Z něj vyšel požadavek v rámci ČAS realizovat sekci monoprofesní, tedy pouze nutričních terapeutů. Výbor této nové Sekce nutričních terapeutů 2016 byl zvolen a jeho ustavující schůze proběhla 10. 6. 2016.

V aktivitách spojených s konkrétními osobami a partnery, tak musí pokračovat nezávislá multiprofesní organizace, se stejným názvem, tedy samostatná Sekce výživy a nutriční péče, z.s. (zapsaný spolek).

ODBORNÉ AKTIVITY …

  • KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Srdeční záležitost

Únor 24, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Srdeční záležitost

Problematika (nejen) kardiovaskulárních onemocnění je velice úzce spjata s životosprávou […]

  • Standardizace nutriční péče v domovech pro seniory

Standardizace nutriční péče v domovech pro seniory

Únor 21, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Standardizace nutriční péče v domovech pro seniory

Projekt Standardizace nutriční péče v domovech pro seniory (DS)
je unikátní […]

  • jídelna II

Dietní stravování ve školách

Únor 20, 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dietní stravování ve školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydalo s […]

AKTUALITY …

PF 2022

Prosinec 22, 2021|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PF 2022

Nejúčinnější obrana proti koronaviru je dobrá imunita a zdravý rozum

Březen 12, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nejúčinnější obrana proti koronaviru je dobrá imunita a zdravý rozum

Všechny dosavadní informace svědčí pro to, že kvalitní imunita je pro snížení rizika onemocnění, v případě samotného onemocnění pak pro jeho lehký průběh zásadní.

Zdravý rozum je nezbytný pro racionální a bezpečné chování v současné davové psychóze ilustrované nepochopitelnými nákupy potravinových zásob, dezinfekčních prostředků ochranných roušek, které pak (více, či méně všechny) chybí tam, kde jsou skutečně potřebné, tedy ve zdravotnictví a v pobytových zařízeních sociálních služeb. […]

Odborné aktivity a semináře 2020

Březen 1, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odborné aktivity a semináře 2020

Připravujeme pro Vás semináře a workshopy na aktuální témata, brzy zveřejníme jejich nabídku.

Lanškrounský nutriční podzim 2019

Srpen 21, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lanškrounský nutriční podzim 2019

Rádi bychom Vás pozvali na odbornou akci, která se koná pod záštitou Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví ČR. LANŠKROUNSKÝ NUTRIČNÍ PODZIM 2019.
LANŠKROUNSKÝ NUTRIČNÍ PODZIM 2019 znamená 3 samostatné po sobě jdoucí workshopy, které jsou zaměřeny na aktuální základní riziková nutriční-stravovací témata v pobytových zařízeních sociálních služeb. 
Vzhledem k velmi omezené kapacitě,  10-20 účastníků jednotlivých workshopů, je nutné se na každý z nich přihlásit zvlášť.  Každý workshop bude jedinečný, doporučujeme mít sebou vlastní ,,pomůcky“ k práci, které se liší tématem jednotlivých workshopů  🙂  […]

Celostátní odborná konference „Lesk a bída výživových trendů“

Červen 1, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Celostátní odborná konference „Lesk a bída výživových trendů“

Stejně jako loni, i letos bude Fórum zdravé výživy se Sekcí výživy a nutriční péče a Laboratoří pro výzkum aterosklerózy IKEM pořádat v Praze v IKEM Celostátní odbornou konferenci (16. října 2019). Podtitul letošní konference „LESK A BÍDA VÝŽIVOVÝCH TRENDŮ“.

Odborná sdělení přednesou zástupci organizátorů i další přední odborníci v daném oboru. Mezi nimi např. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., PhDr. Iva Málková, Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., PhDr. Tamara Starnovská, RNDr. Pavel Suchánek a další. […]