SEKCE VÝŽIVY A NUTRIČNÍ PÉČE
Tamara Starnovská PhDr. Tamara Starnovská, předsedkyně Sekce výživy a nutriční péče starnovska@sekce-vnp.cz

Nezařazené

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – informace

Časopis Florence zveřejnil článek týkající se prodlužování Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez […]

By |Květen 14, 2015|Aktuality, Nezařazené|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – informace

Systém dietního školního stravování – seminář MŠMT pro krajské úřady

Od 23. března 2015 probíhaly na krajských úřadech semináře zástupců MŠMT týkající se systému dietního školního stravování. Tyto semináře předcházely krajským školením, která budou probíhat v průběhu dubna 2015 ve všech krajích ČR, a která jsou zaměřená na dietní školní stravování – informace o novele vyhlášky 107/2005 Sb. v aktuálním znění a systém jejího řešení. […]

By |Duben 1, 2015|Dietní stravování ve školách, Nezařazené|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Systém dietního školního stravování – seminář MŠMT pro krajské úřady

Co jsou konvenience

Konvenience jsou nejen v souvislosti se školním stravováním často diskutovaným tématem. Co jsou […]

By |Březen 27, 2015|Aktuality, Dietní stravování ve školách, Nezařazené|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co jsou konvenience

Alergie na potraviny, zkřížené alergie

Zkříženou alergií pyl–potravina trpí ve střední Evropě zhruba 50 % pylových alergiků. Zkřížená alergie vzniká na základě podobnosti alergenů. Jedná se o jev, kdy IgE protilátky imunitního systému, vytvořené proti určitému alergenu, reagují na základě podobnosti v sekvenci aminokyselin na alergen jiný. […]

By |Březen 27, 2015|Aktuality, Dietní stravování ve školách, Nezařazené|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Alergie na potraviny, zkřížené alergie

Formulář k přihlášení do seznamu nutričních terapeutů pro dietní školní stravování

Formulář k přihlášení do seznamu nutričních terapeutů pro dietní školní stravování

By |Březen 27, 2015|Aktuality, Dietní stravování ve školách, Nezařazené|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Formulář k přihlášení do seznamu nutričních terapeutů pro dietní školní stravování

ČAS prostřednictvím Sekce VNP partnerem a odborným garantem pro MŠMT a MZ

Bc. T. Starnovská, předsedkyně Sekce výživy a nutriční péče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo k 1. 2. 2015 novelu Vyhlášky o školním stravování, která nově uvádí možnost realizace dietního stravování (17/2015 Sb.).

[…]

By |Březen 13, 2015|Aktuality, Dietní stravování ve školách, Nezařazené|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČAS prostřednictvím Sekce VNP partnerem a odborným garantem pro MŠMT a MZ

Stanovisko MZ ve věci zajištění dietního stravování dětí v rámci školní stravovací služby

Stanovisko v pdf najdete zde.

By |Březen 5, 2015|Aktuality, Dietní stravování ve školách, Nezařazené|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovisko MZ ve věci zajištění dietního stravování dětí v rámci školní stravovací služby